Ones Kimya | ENDÜSTRİYEL KİMYA SANAYİ

Biyosit Koruyucu ON-BIOGUARD

 
 

Yosun ve çamurlaşma önleyici: biyosit+biyodispersant.
DOZAJ: toplam su hacmine göre 2-4 ppm, Beher m3 suya 2-4 gram Yosun, mantar, bakteri sporları atmosferde mevcutturlar bunlar güneş ışığı, oksijen, alkali ortam yardımıyla suda gelişip kitle oluşturarak tıkanıklıklara ve kapladığı yüzeylerin altında korozyona neden olmaktadır. Biyolojik oluşum formasyon değiştirerek insan ve çevre sağlığına zarar verecek hastalıklara neden olurlar. Bu risklerin ortadan kalkması için BİOGUARD serisi biyositler geliştirilmiştir. Hem sistem hem çevre hem de sağlık korumasında döngülü işlev gerçekleştirirler.

Ambalaj: 30-200 kg bidon  Teklif İste

Teklif Formu

 

Benzer Ürünler